Bråttom med volymbaserad stoppregel i Sverige OCH Norge

Published on 23 April, 2018 from Charlotte Unger Larson in April 2018

En av de största svagheterna med det svensk-norska elcertifikatsystemet är att det sedan införandet i Sverige 2003 inte finns någon plan för hur systemet en dag ska stängas efter att de politiska målen har nåtts – det saknas en ”stoppmekanism” som säkerställer att det inte

Read the full post
PRESS AND DEBATE

Follow our debate articles and press releases

To the pressroom
ENJOY YOU IN FINISHING

Sign up

Swedish Wind Energy works to increase knowledge about the wind power industry and the understanding of its terms with politicians, opinion makers and decision makers.

Learn more about being a member