Konsekvent politik efterfrågas

Published on 13 March, 2018 from Charlotte Unger Larson in Mars 2018

Den breda energiöverenskommelsens tydliga spelregler i form av ökad ambitionsnivå i elcertifikatsystemet skapade ett uppsving för vindkraftsinvesteringar. Glädjen var kortvarig - nu skapas ny oro på två olika områden. Jag syftar för det första på frågan om det kommunala vetot. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har föreslagit att

Read the full post
PRESS AND DEBATE

Follow our debate articles and press releases

To the pressroom
ENJOY YOU IN FINISHING

Sign up

Swedish Wind Energy works to increase knowledge about the wind power industry and the understanding of its terms with politicians, opinion makers and decision makers.

Learn more about being a member