Behovet av el ökar snabbt – men brist på tillstånd bromsar vindkraftsutbyggnaden

Industrins klimatomställning kräver mycket el på kort tid och ökad inhemsk produktion minskar sårbarheten i osäkra tider. Trots detta var det första kvartalet 2022 på vindkraftmarknaden relativt svagt, med investeringsbeslut motsvarande 330 megawatt (MW), visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Utfallet förklaras främst av brist på tillståndsgivna projekt i södra Sverige, där viljan att investeraContinue Reading