2018-01-11

External News

Baylan: Vi vill gynna vindkraften till havs

DEBATT. Det är dags att kapa anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft, enligt energiminister Ibrahim Baylan, Lise Nordin och Åsa Westlund.

Sverige har ett ambitiöst blocköverskridande energipolitiskt mål om att vi ska ha 100 procent förnybar elproduktion 2040. Vår politik ska främja utveckling och ge de långsiktiga förutsättningar som krävs för progressiva investeringar från den privata och offentliga sektorn.

Vi har goda förutsättningar för vindkraft, både på land och till havs. Vår utgångspunkt är klar: Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen till ett modernt och hållbart samhälle. Vi ser att ekonomisk tillväxt och hållbarhet går hand i hand och vi är övertygade om att en omställning till förnybar energi kommer att skapa nya jobb i vårt land och exportmöjligheter.

Läs mer här.

Subscribe to our posts

Enter your email below to receive notification when we publish something new. You can unsubscribe at any time.