2018-01-11

External News

Högsta kraftpriset på nästan två år

Med 51,88 €/MWh såg vi på onsdagen i denna vecka en ny toppnotering för systempriset i år.
Faktiskt är detta det högsta systempriset på två år. Enligt prognoserna kommer kylan att bita sig fast i ytterligare några dagar. Så det är inte osannolikt att vi kan få se nya toppnoteringar senare i veckan.
Resurssituationen har förbättrats ytterligare den sista tiden. Norden har nu ett bra hydrologiskt överskott. Detta finns som lager i vattenmagasin och snö i fjällen.
Läs mer här