2017-05-24

Bild 2: Havsbaserad vindkraft Patrick Millner

Vindkraften i Sverige driver omställningen till ett hållbart energisystem i Europa